Miljö och certifikat

I framkant för bättre miljö- och energilösningar

Vi samarbetar med en lång rad statliga och internationella institutioner i samband med vår produktutveckling och certifiering. Kraven som ställs säkerställer att du som kund gör korrekta och övervägda val.

Dags att byta fönster eller dörrar?

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag.

Fyll i namn, ort, telefonnummer och mail nedan så återkommer någon av våra experter och bokar in ett hembesök.

ISO 9001

Vi är certifierade enligt ISO 9001. Organisationens ledningssystem uppfyller kraven för standarden och anlitar regelbundet en extern oberoende part för att göra revision och kontroll. Certifikatnr: 5614

ISO 14001

I vår tillverkning använder vi energisnåla material som kan återvinnas eller förbrännas, utan att skada vare sig hälsa eller miljö. Det vanligaste träslaget i våra fönster – furu – måste impregneras för att bli motståndskraftigt mot röta. Vi använder inget regnskogsvirke till våra produkter. Certifikatnr: 5614M

P-Märkning

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras. www.sp.se

Svanen – Märket för miljövänliga val

Vår energianvändning påverkar klimatet. En svanenmärkt produkt är producerad med minst möjliga energi, och lägre utsläpp av växthusgaser. Det ställs krav på bland annat råvara, utvinning, produktion, energieffektivitet, kemikaliebelastning, miljövänlig behandling och möjlighet till återvinning. www.ecolabel.no

BASTA

Våra objektanpassade produkter finns med i BASTAs produktdatabas. BASTA är branschens enda vetenskapligt baserade bedömningssystem med fri tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter.www.bastaonline.se

CE-märkta fönster och dörrar

I EU-länder har CE-märkning införts på dörrar och fönster. Alla producenter ska märka sina produkter med CE-märket. Märkningen ger möjlighet till att dokumentera att fönster och dörrar är producerade och testade enligt godkänd europeisk standard.

Impregnering

Produkterna är vakuumimpregnerade enligt genomträngningsklass NP3 i NS-EN 351-1 (Trä och träbaserade produkters hållbarhet – Massivt trä är behandlat med rötskyddsmedel – Del 1: Klassificering av medlets inträngning). Impregneringen skyddar mot röta. Dessutom blir virket mer formstabilt genom att det inte slår sig. Vi följer också de krav som VOC ställer, med hänsyn till utsläpp i luft, jord och vatten.

PEFC

Vi innehar det internationellt välkända PEFC certifikatet (the Programme for the Endorsement of Forest Certification). Det betyder att vi har spårbarhetscertifiering som är dokumenterad längs hela kedjan från stubbe till användare och att råmaterialet i produkterna har sin bas i ett hållbart skogsbruk.www.pefcnorge.org

Secured by Design

Produkter med det här märket är testade efter mycket stränga säkerhets- och kvalitetskrav från Assosiation of Chief Police Officers i UK (ACPO), och är särskilt motståndskraftiga när det gäller inbrott. Utvalda NorDan standard produkter innehar certifikat med den här märkningen. www.securedbydesign.com

NVDK

NDVK är ett frivilligt certifieringsorgan för producenter av fönster och dörrar. Inom NDVK gäller ett regelverk som ställer krav på producenternas kvalitetssäkringssystem. De certifierade producenterna uppfyller de gällande kraven. Alla produkter med NDVK-märket är testade och godkända efter europeisk standard. www.ndvk.no

Grønn Byggallianse

Flera av de största fastighetsägarna i Norge har gått samman i något de kallar Grønn Byggallianse för att etablera ett gemensamt program för energimärkning. NorDan är med i samarbetet för att bidra med kunskap om miljövänliga och energibesparande fönsterlösnigar. www.byggalliansen.no

NS-EN ISO 9001

NorDan AS var det första företaget i sin bransch som blev certifierat. Vi har haft certifikat sedan 1991. Detta är ett viktigt verktyg för att uppnå kraven i kvalitetssystemet i vår verksamhet. Denna standard är ocskå världens mest erkända standard för kvalitetsstyrning. Detta säkerställer för kunden att vi levererar avtalad kvalitet utifrån egna kravdokument, NDVK krav och kundekrav.

Enova

«Enova anbefaler» är en märkning för bra energivärde. Endast fönster med ett U-värde på 1,0 eller lägre kan använda den här märkningen.www.enovaanbefaler.no

Grønt Punkt partner

Insamling och återvinning av förbrukat emballage är en viktig samhällsfunktion som Grønt Punkt Norge utför på uppdrag av Norsk Returkartong och Plastretur. NorDan AS vill vara med och bidra till att skapa en bättre miljö för framtida generationer och är därför med som samarbetspartner. www.grontpunkt.no

Norsk Designråd – Fönster för alla

Norsk Designråd (ND) stöttar NorDan ekonomiskt för utveckling av fönsterlösningar som är enklare att använda för alla och uppfyller kommande krav för universiell utformning i Plan- och bygglagen. ND bidrar också med rådgivning inom användarfokuserad design och produktutveckling genom Nyskapingsprogrammet for alle www.norskdesign.no