Detaljer

Avancerat och enkelt

Kipp-Dreh är ett tvåvägsvridande fönster med ett handtag. Det här inåtvridande fönstret har den mest avancerade låsmekaniken på marknaden. Enkelt att använda, men avancerat på samma gång. Med ett solitt handtag kontrollerar du hela 7 låspunkter, och bestämmer själv om du vill öppna fönstret från sidohänget eller från botten. Vid första vridningen öppnas ramen i dragfri, barnsäkrad luftningsställning. Vid andra vridningen kan ramen öppnas hela 90 grader för att trygg putsning utvändigt inifrån.

Tryggt och säkert

Vi rekommenderar inåtgående fönster i tvåvägsöppnande version. Det ger större möjligheter för säker och dragfri vädring, möjlighet till att tryggt putsa utsidan inifrån och fullgod utrymningsväg i händelse av brand. Det skyddar också blommor mot kyla om du vädrar en kall vinterdag. Kipp-Dreh är barnsäkrat. Vädringsställningen säkrar både barn och blommor från att ramla ut. Kipp-dreh kan beställas i flera låsbara varianter för extra barnsäkring och säkerhet.

Specifikationer
Mått
Karmdjup Trä 92 mm eller 105 mm
Karmdjup Trä/Aluminium 100 mm eller 113mm
Min Bredd Trä 488 mm
Max Bredd Trä 1788 mm
Min Bredd Trä/Aluminium 488 mm
Max Bredd Trä/Aluminium 1788 mm
Min Höjd Trä 488 mm
Max Höjd Trä 2188 mm
Min Höjd Trä/Aluminium 488 mm
Max Höjd Trä/Aluminium 2188 mm
Max Bredd + Höjd 3300 mm
Båg vikt Maks: 80 kg
Egenskaper vid standardutförande
Energiklass U-värde: 0,9 Wm2/K
Rengörning Rengöring från insidan
Ljudreduktion Rw 37dB Rw+Ctr 33
Brandklass
Regntäthet Klass 9A enligt EN 12208
Finns som Passiv Ja
Teknisk specifikation
Glas T4-16 dubbel energi + argon + VK
Utförande utvändigt Trä, Trä/Aluminium
Material invändigt Trä
Barnsäkring Ja som tillval
Utrymningsväg Ja
Vädringsläge Ja
Inbrottsäkerhet
Djupimpregnering Ja, vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag NorDan
Låsbeslag NorDan
Persienn Ja, insidan, tillval
Kan ingå i kombination Ja
Ventil Ja, som tillval